17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak i dziadkowie Sobiesiak
18.00 + Jan-Wojciech, Stanisław i Franciszka Jakubowscy oraz dziadkowie Jakubowscy i Korzeniewscy