17.30 + Stanisław Rosiak /p/
18.00 + Mirosław Kowalski /p/