17.30 + Łukasz Kończyk w 1 rocznicę śmierci
18.00 + Marianna (imieninowa), Kazimierz, Mirosław i Jacek Ziembiccy