8.30 + Czesław Jasiński w 11 rocznicę śmierci
10.00 + Marianna Wiączek
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
12.00 + Piotr Oziemkowski w 20 rocznicę śmierci
16.00 + Edward Łukomski