17.30 + Rodzice Irena i Adam Żabowscy, dziadkowie Żabowscy
18.00 + Józef, Marianna i Marek Fuksińscy