Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i trudnych doświadczeń. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W tym tygodniu w szczególny sposób módlmy się w intencji naszej Ojczyzny. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz. 17.00 a w niedzielę po Mszy świętej o 16.00.

W sobotę, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszam na Mszę Świętą o godz. 17.30 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej parafii.

W przyszłą niedzielę, 15 października, będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic oraz obchodów w naszej ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.

Dziś w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy uroczystość odpustową ku czci świętych Aniołów Stróżów, patronów naszej świątyni. Jednocześnie przeżywamy kolejną niedzielę powołań kapłańskich. Wraz z Ks. Rektorem i klerykami naszego Wyższego Seminarium Duchownego modlimy się o liczne, dobre a nade wszystko święte powołania do służby Bożej w całym kościele. Prośmy w naszych modlitwach aby nie zabrakło głosicieli Słowa Bożego i szafarzy sakramentów w naszym kościele.

W piątek 13 października przeżywać będziemy ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Wyjątkowo w tym dniu nabożeństwo różańcowe i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej o godzinie 16.45.

Pragnę serdecznie podziękować za ofiary złożone w tym tygodniu na wywóz śmieci z cmentarza:

– Opatówiec (8 rodzin) – 290 zł

– Staroźreby Kolonia (16 rodzin) – 400 zł

– ul. Płocka [od Worowic do Szkolnej] (30 rodzin) – 570 zł

– Nowy Bromierz (23 rodziny) – 480 zł

– Staroźreby Kolonia (Młyńska) – (14 rodzin) – 340 zł

– Przeciszewo Kolonia (14 rodzin) – 400 zł

Wszystkim ofiarodawcom za zrozumienie naszej wspólnej sprawy i złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

Są do nabycia Kalendarze Rolnicze w formie książkowej, w cenie 35 zł, które możemy nabywać w zakrystii po Mszach świętych.

Możemy zgłaszać naszych bliskich zmarłych do wspólnej modlitwy Kościoła w tzw. wypominkach na przyszły rok. Jest to wyraz naszej pamięci i wdzięczności dla tych, których kochamy i którym tak wiele zawdzięczamy.

Uwaga! Pragnę poinformować, że Msza święta w sobotę 14 października za śp. Jadwigę Woźniak zostanie odprawiona o godzinie 17.30 a nie jak wcześniej ustalono o 18.00. Zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych. Proszę przekazać tę informację zainteresowanej rodzinie. A zamawiających tę intencję proszę o kontakt w kancelarii bądź w zakrystii po Mszy świętej.