Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną.

WIELKI CZWARTEK – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Uroczysta liturgia w naszej świątyni rozpocznie się o godź.18.00. Spowiedź tego od 17.00 do 18.00. Po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy odśpiewamy Gorzkie Żale.

WIELKI PIĄTEK – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. Liturgię rozpoczniemy o godz. 18.00. Po liturgii odśpiewamy Gorzkie Żale. Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim do godz. 22.00. Tego dnia kościół będzie otwarty cały dzień aby można adorować Pana Jezusa w tzw. Ciemnicy. Spowiedź tego dnia od godz. 17.00 i w czasie nabożeństwa.

WIELKA SOBOTA – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Prywatna adoracja Pana Jezusa w grobie przez cały dzień. Uroczystą liturgię rozpoczniemy o godz. 18.00. Po liturgii prywatna adoracja przy Grobie do godz. 22.00. Nie będzie adoracji w nocy z soboty na niedzielę.

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00. W czasie poświęcenia nie składamy koszyczków na stołach i przed ołtarzem ale trzymamy w ręku. Większość gromadzi się na zewnątrz świątyni, przed wejściem głównym, przy bramie lub wzdłuż chodnika procesyjnego. Po modlitwie kapłan wyjdzie na zewnątrz i poświęci pokarmy. Z koszyczkiem przychodzi jeden przedstawiciel rodziny. Pamiętajmy, że obowiązują nas maseczki i dystans 1,5m.

Spowiedź w czasie poświęcenia pokarmów.

Rezurekcja o godz. 6.00 bez procesji. Na zakończenie adoracji, przed rezurekcją, przy Grobie Pańskim, błogosławieństwo w kościele i na zewnątrz świątyni.

Pozostałe Msze święte o godzinie 10.00 i 12.00.

Wedle najnowszych ustaleń w naszej świątyni może przebywać 36 osób. Zachęcamy do uczestnictwa na zewnątrz świątyni z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Przypominam, że mamy obowiązek zakrywania ust i nosa używając maseczki.

Dzieci przynoszą do kościoła wyklejanki z uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Po świętach, Ci najgorliwsi zostaną wyróżnieni i nagrodzeni.

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionym tygodniu  na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego i Ciemnicy oraz całoroczny wystrój kościoła. A takowe ofiary złożyli mieszkańcy:
* ul. Kościelna / od Płockiej do Wieczorka – 265
* ul. Jaśminowa – 110
* ul. Chabrowa – 20
* ul. Młyńska – 180
* Nowy Bromierz – 245
* Osiedle Sortowe cz. II – 150

Wszystkim ofiarodawcom i zbierającym składamy serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie pragnę podziękować za złożone ofiary na wywóz śmieci z cmentarza:
* Nowy Bromierz (18 rodzin) – 290
* ul. Wiatraczna (9 rodzi) – 200
* Przeciszewo Kolonia (15 rodzin) – 520
* Opatówiec (7 rodzin) – 120
* ul. Strażacka (27 rodzin) – 420
* ul. Sienkiewicza (2 rodziny) – 100
* Bromierzyk (35 rodzin) – 900
* ul. Jaśminowa (0 rodzin) – 0
* ul. Młyńska (12 rodzin) – 230
* ul. Kościuszki (10 rodzin) – 200
* Grabina (6 rodzin) – 160
* Staroźreby Hektary + część Kolonii (15 rodzin) – 370

Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiary oraz zbierającym. Bóg zapłać.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby:

Krupiński Radosław, kawaler ze Staroźreb, parafia tutejsza i Kowalczyk Aleksandra, panna ze Staroźreb, parafia tutejsza

Koper Krzysztof, kawaler ze Staroźreb, parafia tutejsza i Ziemkiewicz Ewelina, panna z Zaręb, parafia Kroczewo

Kiełpiński Krzysztof, kawaler z  Blichowa, parafia Blichowo i Zielińska Agnieszka, panna z Nowych Staroźreb, parafia tutejsza

Ktokolwiek znałby przeszkody występujące między tymi osobami, które uniemożliwiałyby ważne zawarcie związku małżeńskiego, w sumieniu zobowiązany jest zgłosić to do Kancelarii Parafialnej.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować naszym parafiankom, Pani Beacie i Pani Annie za wykonanie i ofiarowanie tych przepięknych palmy do naszej świątyni.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy w jakikolwiek sposób wspierają materialnie naszą wspólnotę parafialną. Bóg zapłać.