Dziś w Bazylice Katedralnej Płockiej o godzinie 15.00 pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery nastąpi liturgiczne otwarcie etapu diecezjalnego drogi synodalnej w Płocku. O owocne przeżycie procesu synodalnego modlimy się w czasie każdej Mszy świętej a szczególnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem po sumie.

We wtorek zapraszamy na spotkanie grupę lektorów na godzinę 19.00 na plebanię.

W przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godzinie 10.00 zostaną wyróżnione te dzieci, które najczęściej uczestniczyły w nabożeństwie różańcowym i złożyły swoje wyklejanki. Natomiast po Mszy świętej o 10.00 spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania.

W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości – 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu za odzyskaną wolność i niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie, zapraszamy o godzinie 9.00 na patriotyczny program słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach. Po Programie o godzinie 10.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny. Zapraszamy bardzo serdecznie władze samorządowe naszej Gminy, radnych, sołtysów, Dyrekcję, wychowawców i uczniów naszych szkół. Gorąco zapraszany Druhów OSP z naszej Gminy oraz naszą orkiestrę gminną. Niech nie zabraknie w tym dniu nikogo z nas, którym leży na sercu dobro Naszej Ojczyzny. Po Mszy Świętej złożenie wieńców przy naszym pomniku. ZAPRASZAMY.

Najwspanialszym darem jaki możemy złożyć naszym zmarłym jest nasza modlitwa. Cały czas możemy ich polecać we wspólnej modlitwie kościoła w wypominkach rocznych.

Dziękuję za ofiary złożone na wywóz śmieci z cmentarza:

* ul. Chabrowa – 2 rodziny – 40 zł

21 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata , ks. Robert organizuje wyjazd do Płocka na spotkanie młodzieży Diecezji Płockiej. Zapraszamy wszystkich chętnych a szczególnie młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. W ramach spotkania wspólna Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Mirosława Milewskiego, koncert zespołu Muode Koty oraz świadectwo lidera zespołu Michała Bukowskiego. Wszelkie informacje i zapisy u Ks. Roberta. Zapraszamy do licznego udziału.