Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.

Serdeczne słowa wdzięczności kieruje do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz dekoracji w naszej świątyni. Za wszelką pomoc i okazane zaangażowanie pragnę serdecznie podziękować: Ks. Robertowi, Panu Michałowi, Panu Mirkowi, służbie liturgicznej ołtarza: ministrantom, lektorom, asyście procesyjnej. Serdeczne podziękowanie składam Pani Agnieszce Gajewskiej za dekoracje kwiatowe w naszej świątyni. Dziękuję za udział w procesji naszej orkiestrze gminnej. Moc gorących podziękowań za udział w liturgii i czuwanie przy Grobie Pańskim naszym Druhom z OSP z Panem Komendantem na czele.

Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować grupie naszych parafianek: Paniom Urszuli Mańkowskiej, Barbarze Kozyra, Halinie Kamińskiej, Danucie Siedlich, Bogusławie Mańkowskiej, Agnieszce Domańskiej, Weronice Lewandowskiej, Irenie i Karolinie Kinalskim, Annie Nowak za gruntowne sprzątanie kościoła przed świętami. Wszystkim za wszelkie dobro składam serdeczne Bóg zapłać

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na katolickie uczelnie działające w naszej diecezji.. Za wszystkiego ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.

W przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godzinie 10.00 zostanie rozstrzygnięty konkurs plastyczny na makietę golgoty i plakat stacji drogi krzyżowej. Zostaną też wyróżnione osoby, które najgorliwiej uczestniczyły w nabożeństwie drogi krzyżowej.