Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu – różne umartwienia bądź dobre postanowienia mogą w tym pomóc. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty dziś dobiegają końca, ale warto i trzeba rozwijać w sobie ducha umartwienia, do czego bardzo zachęcamy.

Nabożeństwa pasyjne tego okresu są również pomocą we właściwym jego przeżywaniu. Zapraszamy w każdą niedzielę, po sumie, na Gorzkie Żale . Natomiast w piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową: o godzinie 16.45. W czasie tego nabożeństwa istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty do czego szczerze zapraszamy. Dzieci otrzymują karteczki do naszej wyklejanki. Zapraszamy też serdecznie młodzież, szczególnie kandydatów do bierzmowania.

W przyszłą niedziele po Mszy świętej zapraszamy na spotkanie organizacyjne kandydatów do bierzmowania z klas II szkół średnich.

Informujemy, że parafialne rekolekcje wielkopostne przeżyjemy w dniach 1-3 marzec 2024. Plan rekolekcji jest już wywieszony na tablicy ogłoszeń.

Przyszła niedziela – druga wielkopostna, to NIEDZIELA AD GENTES – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła, ministranci (lektorzy) będą stać ze specjalnie przygotowanymi skarbonkami.

Od przyszłej niedzieli będziemy mogli nabywać baranki na stół wielkanocny. Ofiary składane przy tej okazji są wsparciem dla najbardziej potrzebujących, którym pomoc świadczy Caritas naszej diecezji.

Tradycyjnie w okresie Wielkiego Postu zbieramy ofiary na kwiaty i dekoracje Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Wiemy, że od kilku lat nasze ofiary są przeznaczone także na wystrój i dekoracje naszej świątyni przez cały rok : kwiaty, elementy dekoracyjne, banery itp. Mam nadzieję i wierzę w to, że jak zawsze, mimo wzrostu kosztów, nasza świątynia zawsze będzie pięknie przystrojona. Listy w Staroźrebach dotrą na poszczególne ulice za pośrednictwem Pani Sołtys. Natomiast sołtysów czy radnych parafialnych, z poszczególnych wiosek, zapraszam po listy do zakrystii lub kancelarii parafialnej.