9.00 + Jerzy Górecki
11.00 + Kazimierz, Jan i Andrzej Gzylewscy
16.00 + Krzysztof Mańkowski (2 rocz.)