17.30 + Krystyna Obałkowska (3 rocz.)
18.00 + Henryka Skrzyńska – od rodziny