9.00 + Artur, Andrzej, Ireneusz i dziadkowie Śmigielscy
11.00 za Parafian
11.00 O błogosławieństwo Bożę dla Urszuli i Adama Zalewskich w 45 rocz. ślubu
16.00 + Waldemar Kurpiasiak, rodzice Kurpiasiak i Jakubiak