17.30 + Stanisław Rosiak
18.00 + Halina i Stanisław Kowalak