7.00 + Czesława, Stanisław Kamińscy, Wanda i Józef Kaim
7.00 + Rodzice Irena i Adam Żabowscy
22.00 PASTERKA ZA PARAFIAN I GOŚCI