17.30 + Jadwiga (rocz.) i Karol Kwiatkowscy
18.00 + Elżbieta Aftańska (2 rocz.)