8.30 + Stanisław Rosiak /p/
10.00 + Janusz Paczkowski w 15 rocznicę śmierci
12.00 + Irena Przybyłowska /p/
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
16.00 + Barbara Szczepańska w 3 rocznicę śmierci – od rodziny