8.30 + Rodzice Rosiak, Stefan Wiśniewski
10.00 + Józefa i Eugeniusz Dymek oraz Konrad Drewnik
12.00 W INTENCJI PARAFIAN
16.00 + Wincenty Górecki /p/