8.30 + Stanisław Rosiak (19 rocz.)
8.30 + Barbara (2 rocz.), Czesław i Józef Kalinowscy
10.00 + Mariusz Szczawiński
12.00 w intencji Parafian
16.00