17.30 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Kowalak
18.00 + Dziadkowie Władysława i Józef Korzeniewscy, Stanisław Korzeniewski, dziadkowie Helena i Antoni Fontańscy