9.30 + Janina i Józef Zejdler, Wojciech Kowalczyk
9.00 + Marian Czarnomski, dziadkowie Dudkiewicz
10.30 + Sabina Kurnicka /p/
12.00 + Marianna i Franciszek Zawodniak, Marianna i Antoni Karpińscy, Helena Jagielska
18.00 + Wanda Janiszewska (3 rocz.)