17.30 + Marta, Jan, Teresa, Zdzisław Wiśniewscy, Alina i Jan Golec Karol i Maria Heman
17.30 + Marek Dobaczewski /p/
18.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze życie dla Julii Piontek w 18 rocznicę urodzin