10.00 + Henryka i Jan Justyńscy
12.00 + Jan i Karol Kowalscy
12.00 + Marianna, Józef i Marek Fuksińscy
16.00 + Józef Kalinowski w 12 rocznicę śmierci