8.30 + Kazimierz, Stanisława i rodzina Nowak
10.00 + Rodzice Helena i Bolesław oraz bracia Waldemar i Wiesław Grzelak – od Zofii Grzybowskiej
12.00 + Stanisław Maszenda i rodzice Stanisław i Wacława Kowalczyk
12.00 + Antoni Rajchel, Józef i Barbara Rajkowscy, dziadkowie Rudowscy i Rajkowscy
16.00 + Franciszek i Franciszka Szatkowscy, Andrzej Chabowski Teresa i Stanisław Krzemińscy