8.30 + Czesław Oliszewski (1 rocz.)
8.30 + Henryk Grzegorzewski
8.30 + Ryszard Wiśniewski (rocz.) , rodzice Dudkiewicz
10.00 + Barbara Szczepańska
12.00 za Parafian
16.00 + Marek Krzemiński, rodzice Krzemińscy – od rodziny