17.30 + Stanisław Michalski /p/
18.00 + Michał Woliński, Kazimiera i Józef Wolińscy – od rodziny Wolińskich