8.30 + Florian Łaciak
8.30 + Stefania Łukaszewska /p/
10.00 + Tadeusz Ciarkowski, Władysława i Stanisław Wiśniewscy
12.00 w intencji Parafian
16.00 + Genowefa Wysokińska, Janina i Antoni Kociszewscy