17.30 + Anna i Władysław (rocz.) Pońscy
18.00 + Marek Nowakowski /p/
18.00 + Stanisław Cieszkowski /p/