17.30 + Sabina Kurnicka /p/
17.30 + Jan Słupski /p/
18.00 + Czesław Jasiński
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Mikołaja Getler w 1 rocz. urodzin