17.30 + Lucjan, Czesław i rodzina Goszczyńskich
17.30 + Krystyna Jędrzejak /p/
18.00 + Barbara Lewandowska /p/
18.00 + Marek Dobaczewski /p/