17.30 + Stanisław Rosiak (3 rocz.)
18.00 O błogosławieństwo Boże dla Urszuli i Adama