17.30 + Jan Kowalski (5 rocz.)
17.30 + Krzysztof Kalwaszewski
18.00 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Sobiesiak
18.00 + Zbigniew Fabrykiewicz