17.30 + Jerzy Kuliński /p/
17.30 + Mirosław Sobótka /p/
18.00 + Danuta Kobielska /p/