17.30 + Marek Rudowski /p/
17.30 + Sabina Kurnicka /p/
18.00 + Rodzice Rozalia i Józef Wachol
18.00 + Hanna Rabazyl