17.00 + Stefania Łukaszewska
18.00 + Stanisław Kaźmierowski, rodzice Lewandowscy, teściowie Kaźmierowscy