18.00 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO