17.30 + Mieczysław Kurpiński /p/
18.00 + Stanisława Strzemieczna (25 rocz.)