17.30 + Władysław, Honorata, Henryk, Marian Ślusarz, Grażyna Bielak
18.00 + Rodzice Jadwiga i Józef Strzemieczni