09.00 O błogosławieństwo Boże dla Darii i Tomasza Kalinowskich w 1 rocznicę ślubu
18.00 + Jan Nowakowski, dziadkowie Nowakowscy i Dymowscy