17.30 + Roman Fusiński /p/
18.00 + Dziadkowie Barbara i Tadeusz Kwiatkowscy, Stanisław Górecki