17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka (zakończenie)
18.00 + Irena i Joanna Wolińskie, rodzina Sobiesiak