8.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
8.30 + Halina i Leszek oraz dziadkowie Kaźmierowscy
10.00 + Rodzice Zofia i Władysław Jędrzejewscy
12.00 + Iwona Surmak (z okazji dnia matki)
12.00 za Parafian
16.00 + Rodzina Archutowscy i Dymek