17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
18.00 + Krystyna, Lucjan Brzezińscy, dziadkowie Sepetowscy, rodzina Matusiak