17.30 + Rodzice Zofia i Tadeusz oraz bracia Jan i Stanisław Rosiak
17.30 + Adrian Rypiński /p/
18.00 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
18.00 + Lucyna Woźniak /p/