17.30 + Andrzej Gzylewski – gregorianka
17.30 + Zofia (2 rocz) i Bernard (5 rocz.) Traczyk
18.00 + Paweł Mikołajczyk /p/
18.00 + Kazimierz Jankowski /p/