17.30 + Mirosław Adamiak ( 6 rocz)
17.30 + Jadwiga Pudlik /p/
18.00 + Andrzej Gzylewski – gregorianka
18.00 + Jadwiga Olszewska /p/