17.30 + Zbigniew Tomaszewski /p/
17.30 + Daniela Żórawska (1 rocz.)
18.00 Msza kolędowa