17.30 + Antoni Liberacki /p/
17.30 + Adrian Rypiński /p/
18.00 Msza kolędowa