17.30 + Halina ( 5 rocznica śmierci) i Stanisław Kowalak
18.00 + Władysław Jankowski /p/