17.30 + Anna, Zygmunt, Henryk i Tadeusz Bereszczyńscy
18.00 + Sławomir Wojciechowski /p/